نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 150

بخار ساز اورینت مدل waterfallo2

نوع بخور: سرد نمایش میزان آب: دارد فیلتر ضد رسوب: دارد قابلیت خاموشی خودکار بعد از اتمام آب: دارد کلید تنظیم بخار: دارد ریموت کنترل: ندارد کنترل اتوماتیک رطوبت محیط: ندارد منبع تغذیه: آداپتور برق موارد بیشتر

بخور صورت های ساز مدل 007

نوع بخور: گرم مخزن خوشبو کننده: دارد فیلتر ضد رسوب: ندارد قابلیت خاموشی خودکار بعد از اتمام آب: دارد ریموت کنترل: ندارد کنترل اتوماتیک رطوبت محیط: ندارد منبع تغذیه: آداپتور برق موارد بیشتر

دستگاه بخور سرد سایلن مدل MH-501

نوع بخور: سرد فیلتر ضد رسوب: ندارد قابلیت خاموشی خودکار بعد از اتمام آب: دارد ریموت کنترل: نداردکنترل اتوماتیک رطوبت محیط: داردمنبع تغذیه: آداپتور برقموارد بیشتر

دستگاه بخور سرد کولوس مدل ST800

نوع بخور: سرد مخزن خوشبو کننده: دارد نمایش میزان آب: دارد فیلتر ضد رسوب: دارد قابلیت خاموشی خودکار بعد از اتمام آب: دارد کلید تنظیم بخار: دارد ریموت کنترل: ندارد کنترل اتوماتیک رطوبت محیط: ندارد منبع تغذیه: آداپتور برق موارد بیشتر

دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز باسئوس مدل DHYN

نوع بخور: سرد مخزن خوشبو کننده: دارد نمایش میزان آب: دارد فیلتر ضد رسوب: ندارد قابلیت خاموشی خودکار بعد از اتمام آب: دارد کلید تنظیم بخار: دارد ریموت کنترل: ندارد کنترل اتوماتیک رطوبت محیط: ندارد منبع تغذیه: آداپتور برق موارد بیشتر

دستگاه بخور گرم ویکس مدل ونوس کد 01

نوع بخور: گرم مخزن خوشبو کننده: دارد نمایش میزان آب: دارد فیلتر ضد رسوب: نداردقابلیت خاموشی خودکار بعد از اتمام آب: داردریموت کنترل: نداردکنترل اتوماتیک رطوبت محیط: نداردمنبع تغذیه: آداپتور برقموارد بیشتر

دستگاه بخور گرم ویکس مدل ونوس

نوع بخور: گرم مخزن خوشبو کننده: دارد فیلتر ضد رسوب: ندارد قابلیت خاموشی خودکار بعد از اتمام آب: داردریموت کنترل: نداردکنترل اتوماتیک رطوبت محیط: نداردمنبع تغذیه: آداپتور برقموارد بیشتر

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد و گرم امسیگ مدل US462

نوع بخور: گرم و سرد مخزن خوشبو کننده: ندارد نمایش میزان آب: دارد فیلتر ضد رسوب: دارد قابلیت خاموشی خودکار بعد از اتمام آب: دارد کلید تنظیم بخار: دارد ریموت کنترل: ندارد کنترل اتوماتیک رطوبت محیط: ندارد منبع تغذیه: آداپتور برق موارد بیشتر

دستگاه خوشبو کننده هوا الیا مدل Awaken ARM 530-BL

نوع بخور: گرم مخزن خوشبو کننده: دارد نمایش میزان آب: ندارد فیلتر ضد رسوب: ندارد قابلیت خاموشی خودکار بعد از اتمام آب: دارد کلید تنظیم بخار: ندارد ریموت کنترل: ندارد کنترل اتوماتیک رطوبت محیط: دارد منبع تغذیه: آداپتور برق موارد بیشتر