نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 150

دوربین دو چشمی بوشنل مدل 20×35

گستره قطر دهانه: تا 50 میلی متر گستره بزرگنمایی: بیشتر از 20 برابر توانایی زوم: خیر نوع اپتیک: پروقابلیت مقاومتی: بلهموارد بیشتر